Yabancı yatırımcılar için vergi cenneti Yunanistan

Yunanistan, yabancı yatırımları doğrudan kendine çekebilmek amacıyla vergi teşvikleri sağlama girişimlerine başlamaktadır. Daha ayrıntılı olmak gerekirse, yürürlüğe giren ilk hüküm, 4172/2013 sayılı Kanunun 5a.maddesine ve A.1036/2020 sayılı genelgeye dâhil edilmiştir.

daha fazla bilgi