Mimari tasarım

Grekodom Geliştirme'den Proje Mimari Tasarımı

Kamu ve özel bina tasarımları, inşaatın ilk aşamasıdır. Bina tasarımı ve özelliklerine sahip olana dek onun inşaatına veya halihazırdaki bir binanın rekonstrüksiyonuna başlamak mümkün değildir.

Greekodom Developlent konut ve konut dışı bina tasarımı faaliyetinde bulunur. Bir konut binasının tasarım planlarını yapmak karmaşık bir süreçtir. Tüm ısıtma, elektrik, su ve kanalizasyon tesisatı ile havalandırma ve iklimlendirme aşamalarını içerir.

Aynı zamanda konut dışı binaların çok çeşitli karmaşıklık derecelerinde tasarımını gerçekleştirmekteyiz. Tasarım ve inşaat, binanın hizmete sokulabilmesi için halihazırdaki yasa ve düzenlemelere sıkı sıkıya uygun biçimde gerçekleştirilmektedir. Ev inşaatına, ancak tam ve detaylı tasarım planı ile beraber mimari tasarım modelinden tesisat ve destek sistemleri proje planına kadar her türlü detaya sahip olunduğu zaman başlanabilir.3D Tasarım.

Kendi evinizi yapma konusunda karar kıldınız ve evinizin nasıl görünmesi gerektiği konusunda birçok fikriniz bulunmakta. Ama bir taslak çizim veya fikirlerinizin sözlü olarak beyanı, mimarınızın ne istediğinizi anlayıp uygulamanıza yardımcı olmayacaktır.

Güvenliği ve binanın uzun ömrünü ancak yüksek kalitede bir tasarım sağlayabilir. İyi bir tasarımın olmayışı veya düşük kalitede bir plan, ekstra maliyet veya eşit derecede düşük kalitede inşaat işleri anlamına gelir.

Modern teknolojiler inşaat planlarının geliştirilmesini çok daha hızlı ve düşük maliyetli hale getirmiştir. Bilgisayar destekli 3D görselleştirme, tasarım çözümü kalitesini ve ön model temsilinin doğruluğunu arttırmaya yardımcı olmaktadır.

Uzman bir profesyonel tarafından tasarlanmış bir 3d model, projenizin verimli ve yüksek kalitede uygulanmasını sağlar. Grafik yazılımlar, mühendisin gelecekteki evinizin detaylı bir modelini yaratıp tasarımın tüm öğelerini ve kullanmayı planladığınız inşaat malzemelerini hesaba katmasını sağlar. 3d modeller, projenin geliştirilmesinin ilk aşamasında oluşabilecek tüm muhtemel tasarım hatalarını farkedip düzeltmesine olanak tanır. Bilgisayar Destekli Görselleştirme, gelecekteki evinizi ve çevresini, yüzme havuzları ve garajdan yürüme yolları ve oyun parklarına dek en küçük detaylarında kadar görebilmenizi sağlar.

3d tasarım, proje mühendisinin, objenin mimarisini değişi projeksiyonlarda ve kısımlarda görebilmesini ve sunabilmesini, ve daha da önemlisi, inşaat işinin miktarını ve tamamlanması için gereken zamanı belirleyebilmesini sağlar. Ayrıca gelecekteki eviniz için birden fazla tasarım planı oluşturup görebilir, üstelik evinizde bir tura çıkabilir, her odayı ayrı ayrı inceleyebilir, hatta tavan arasına veya üst kattaki çocuk odasına kaç adımda ulaşıldığını bile hesaplayabilirsiniz.

Grekodom Development mühendisleri her projeyi tek tek ve en üst düzeyde dikkat ile değerlendirmektedir. Ekipleri tamamen koordineli şekilde ve birbirleri ile iletişim halinde çalışır ve bu durum gelecekteki evinizin tüm kalite standartlarını karşılayacağının, gereksinim ve isteklerinizin hepsinin karşılayacağının garantisidir.

Proje planları ve tasarım, iki elementin mutlaka geliştirilmesini gerektirir; bunlar konsept tasarımı ve yüklenicinin tasarımlarıdır. Bunların ilki, proje mühendisi ile yapılan proje tasarım görüşmesinde kullanılan belgeleri içerirken diğeri tüm önceki görüşme sonuçları ile beraber konsept tasarım görüşmesinde yapılan muhtemel proje değişikliklerini ve eklemelerini içerir. İnşaat şirketinin kullanması beklenen temel belge budur. Fakat her durumda, ancak eksiksiz tasarım planları ve özellikleri bulunduğunda fikirleriniz açıkça anlaşılmış olur, mühendis ve mimarlar tarafından eksiksiz olarak uygulanır.

Gelecekteki eviniz için 3d model veya 4 duvar cephesi çözümleri yaratırken, proje mimarı ev tertibi, inşaat malzemeleri, hizmet hatları ve havalandırma tertibatı hakkında düzenlenmiş olan gereksinimleri belirleyen kanun ve düzenlemeleri hesaba katar. Sonrasında, plan yerel yönetim tarafından onaylanıp inşaat izinleri usulüne uygun olarak verildikten sonra, arazinin coğrafik özellikleri, evin duvarları, tavanları, zeminleri ve çatı tasarımları dikkate alınarak temel çözümleri tasarlanır. Bu karmaşık çalışmanın sonucunda, tanrıların ve mitolojik kahramanların antik ülkesinde yapılacak olan hayallerinizdeki evin profesyonel tasarım çözümü ortaya çıkar.

Bülten aboneliği