Vergilendirme

Yunanistan'da taşınmaz mal satın alınırken transfer vergilerinin ödenmesi zorunludur. Mülk iki şekilde vergilendirilir.

 

Yeni yapılan, inşaat izni 1 Ocak 2006 tarihinden önce düzenlenmiş mülkler ve inşaat izni verilme tarihinde bakılmaksızın tüm ikincil konut mülkler için %3.09 (1 Ocak 2014'ten önceki %10 yerine). İnşaat izni yukarıda belirtilen tarihten sonra verilmiş ise % 24.

Mülkün satın alınmasını takiben alıcı ayrıca yıllık olarak birleşik emlak vergisi ödemelidir (1Ocak 2014 tarihinde Yunan Parlamentosu yeni bir birleşik emlak vergisi yasasını (ΕΝ.Φ.Ι.Α) yürürlüğe sokmuştur. Yeni vergi, 2011 yılında getirilen ve Elektrik Dağıtım Şirketi (ΔΕΗ) faturaları ile toplanan "acil emlak vergisi"'nin yerine geçmiştir. Bu yeni vergi kurumlara olduğu gibi kişilere, arsa ve çiftlik arazilerine de uygulanmaktadır. Ortak mülkiyet durumunda ödeme mülk üzerindeki ortaklık yüzdesine göre hesaplanacaktır. Emlak vergisinin oranı vergi idaresinin internet sitesinde kişisel parola kullanılarak hesaplanabilmektedir.

Aşağıdaki mülkiyet hakları yeni vergiye tabidir:

Kişisel mülkiyet

Ortak mal

Ortak mülk

Mülkiyet hakkı (Konutun uzun süre kullanımı üzerine edinilmiş haklar)

Ayrıca, binalardaki otoparklar, kapalı park alanları, ilave binalar ve yüzme havuzları gibi kategorilere de vergi uygulanmaktadır.

Emlak satıcılarının, satış sırasında ortaya çıkabilecek "hayali kazanç" üzerindeki sözde vergiyi de ödeyeceklerini belirtmek gerekir.

Çünkü böyle bir kazancın, adil olarak belirlenmiş değer ile, genelde önemli ölçüde yükseltilmiş sözleşme fiyatı arasında muhtemel bir orantısız fark yarattığı düşünülebilmektedir. Bu tür elde edilen kazancın vergi oranı %15 olup "ikincil emlak" durumlarında uygulanmaktadır. Aynı zamanda mülkün yaşına göre bir indirim imkanı bulunmaktadır.

Birleşik emlak vergisi ana vergi ve ek vergiden oluşmaktadır. Ana vergi bina, arazi, tarla vb. gibi mülklere uygulanır. Ana vergi mülkün boyutu, kullanım türü, mülk yaşı, mülkün bulunduğu kat ve mülk çevresindeki açık kenar sayısına bağlı olarak hesaplanır. Ek vergi (tüketim vergisi diye adlandırılan vergi), tek sahipli mülklerde 30000'i, ortak mülkiyetlerde 600000değerinden yüksek emlakta uygulanır. Vergi, belirlenmiş değerin %0.1 ila 1'i arasında değişir.

 

Gelir vergisi için ölçü ve oranlar

Hesap dönemi 2013 (2014 mali yılı)Gelir grubu

Vergi Oranı %

Kademeli olarak gelire uygulanan vergi oranları

Genel gelir miktarı

Genel vergi miktarı

25,000

%22

5,500

25,000

5,500

17.000

%32

5,440

42,000

10,940

Fazla miktar

%42

 

 

 

 

b) bu fıkranın (c) bendi hariç tekil mülkiyette ve serbest çalışanlar, serbest çalışanlar aşağıdaki tabloya göre vergilendirilirler:

Çalışmayanlar için vergi ölçeği

 

Gelir grubu  

Vergi Oranı %

Vergi Oranı  

Genel gelir miktarı

Genel vergi miktarı

50,000

% 26

13,000

50,000

13,000

Fazla miktar

%33

 

 

 

 

Genç (yeni girişimci) tekil mülk sahiplerine ve 1 Ocak 2013'ten sonrasında kayıt yapırmış olan yeni serbest çalışan temsilcilerine iş faaliyetlerinin başlama tarihinden itibaren 3 yıl boyunca ilk gelir grubuna uygulanan vergi ölçeği üzerinden %50'lik indirim uygulanmaktadır.

 

c) Yalnız tarım işi faaliyetlerinden elde edilen gelire % 13 oranında vergi uygulanır. Özellikle 2014 yılında (2013 vergi dönemi) başlayan yalnız tarım işi faaliyetlerinden elde edilen gelirler, işçi ve emeklilere uygulanan kademeli vergi ölçeğine göre vergilendirileceklerdir.

 

d) Kira geliri ve taşınır varlıklardan elde edilen gelirler (kaynağında vergilendirilen ve başka bir vergi sorumluluğu olmayan durumlar hariç) aşağıdaki ölçeğe göre vergilendirilirler :

 

Emlak ve taşınır mülkten elde edilen gelire uygulanan vergi ölçeği

Kira Gelir grubu   

Vergi Oranı %

0-12.000€

%15

12.001€ - 35.000€

%35

35.000€ +

%45

 

 

Emlağın genel gelir miktarı %1.5 oranında hesaplanan bir ek vergi olarak gösterilir. Hususi olarak, bir önceki maddenin oranı, konutun alanı 300m2'den daha fazla veya profesyonel kiralama olarak hizmet veriyor ise, %3'e varan oranla artar.

 

İşçi ve emekliler için vergileme ölçeğinde sabitlenmiş vergi oranı aşağıdaki durumlarda düşürülür:

 a) gelir miktarı 21000 (Yirmi bir bin) Euro'ya kadar ise, 2100 Euro düşürülür. Vergi miktarı 2100 (iki bin yüz) Euro'dan az ise, azalma miktarı vergi miktarı ile sınırlıdır.

 

b) Minimum 2100 Euro'luk vergi kredisi, 21000 Euro üzeri gelirde ilave her 1000 Euro için 100 Euro azaltılır.Azaltılan vergi miktarının aynı durumda kalması için, vergi mükellefi, kendisi, eşi ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler tarafından satın alınan mal ve hizmetlere ait, ödeme düzenlemelerine göre hazırlanmış veya AB üye ülkelerinden birinde düzenlenmiş fişleri ibraz etmesi gerekir. Fişlerin toplam miktarı, bu fıkranın ölçeğine uygun olarak beyan edilmiş vergilendirilebilen gelirin %25'ini temsil etmelidir.

Fişlerin toplam miktarı 10500 Euro'yu geçmemelidir. Yapılan harcamalar sadece uygun zamanda beyan edilmiş, her iki eş için hesaplanmış ve mevcut fıkranın ölçeğine uygun olarak beyan edilmiş bir vergilendirilebilir bireysel gelire göre aralarında paylaştırılmış ise kabul edilir.

 

Gösterilen fişlerin miktarı gerekli olan miktardan az ise, vergi miktarı, üst limit on bin beş yüz (10500) Euro olmak üzere gerken fiş miktarı ile, gösterilmiş ve %22 ile çarpılan fiş miktarı arasındaki pozitif fark oranında arttırılır.

Bülten aboneliği