Yabancı yatırımcılar için vergi cenneti Yunanistan

Yunanistan, yabancı yatırımları doğrudan kendine çekebilmek amacıyla vergi teşvikleri sağlama girişimlerine başlamaktadır.

Daha ayrıntılı olmak gerekirse, yürürlüğe giren ilk hüküm, 4172/2013 sayılı Kanunun 5a.maddesine ve A.1036/2020 sayılı genelgeye dâhil edilmiştir.

Yukarıdaki mevzuata göre, kendisi veya akrabası tarafından 500.000 Euro'nun üzerinde yatırım yapılması durumda, yatırımcı, yurtdışı da dâhil olmak üzere beyan edilen küresel geliri için bir defaya mahsus 100.000 Euro'luk toplu vergi ödeme imkanından yararlanacaktır.

Koşullar

  • • Yatırımcı - gerçek kişinin, vergi ikâmetgahının Yunanistan’a devrinden önceki sekiz yılın yedi yılında Yunanistan’da vergi mükellefi olmaması. Kendisi veya akrabası tarafından 500.000 Euro üzeri yatırımın gerçekleşmiş olduğunun ve yurtdışında beyan edilen küresel gelir için 100.000 Euro değerinde, bir defaya mahsus toplu verginin ödendiğinin kanıtlanması. Ayrıca, gerçek kişi, söz konusu maddenin bir akrabası için uygulanmasını talep etme imkanına sahiptir. Bu durumda,bağış, miras, ebeveyn bağışı hükümleri uygulanmadan, her bir akraba için 20.000 Euroluk vergi tutarı ödenecektir.
  • Söz konusu yatırım, başvuru tarihinde itibaren üç yıl içinde gerçekleştirilmelidir. Yatırım doğrudan gerçek kişi tarafından yapılabileceği gibi merkezi Yunanistan’da bulunan ve gayrimenkul veya şirket veya menkul kıymetler üzerinde çoğunluk hissesine sahip olan tüzel kişi veya tüzel birimler tarafından da yapılabilecektir.
  • Yatırım şirketinin faaliyet konusu, çalışan sayısı veya kuruluş yeri konusunda herhangi bir kısıtlama yoktur.

Bu mevzuatla sağlanan söz konusu imtiyazlı vergilendirme sistemi, "asıl yatırımcının akrabaları, yani eşi, ebeveynleri ve çocukları" için genişletilebilir.

Yatırımcı ve akrabaları istedikleri zaman sunulan Yunan ayrıcalıklarından muaf tutulmayı ve vergi ikâmetgahlarını istedikleri başka bir ülkeye devretmeyi talep edebilirler.

Son olarak, yatırımcının üç yılın sonunda, belirlenen 500.000 Euro üzerinde yeni bir yatırımda bulunma ve küresel gelir için 100.000 Euro vergi ödeme tercihli sisteme yeniden dahil edilme hakkına sahiptir.

Bülten aboneliği