Yunanistan'da Gayrimenkul Alım

Satın alma aşamaları

Yunanistan'da yapılan mülk sözleşmelerinin yasal ilkeleri.

Mülkiyet geçişi ve kaydı, Yunanistan'da tamamen şeffaf, kolayca kontrol edilebilen ve kamuya açık bir prosedürdür. Ülke Ocak 1981 yılından itibaren Avrupa Birliği üyesi olduğundan, hem ulusal, hem de Avrupa yasaları ülkede geçerlidir.

Mülkiyet geçişi taraflarından biri Yunanistan vatandaşı değilse, aşağıdaki eylemler uygulanacaktır.

 • Vekaletname Hazırlanması: Bu işlem akredite olmuş bir tercümanın (zorunludur) beraberinde bir Yunan noteri tarafından gerçekleştirilir. Vekaletname, bu belgede adı geçen avukata, yabancının adına işlemde bulunabilme yetkisi verir. Aynı zamanda Ana Mülk Satın Alma Sözleşmesi'nin hazırlanıp uygulanması için avukata verilen yetkileri içerir.

  Böylece, alıcı uzun ve karmaşık yasal formaliteler ve prosedürler ile uğraşmak zorunda kalmaz.

 • Müvekkili (alıcı) adına ve onun yerine hareket eden yetkili avukat, müvekkilini Yunanistan'da bir vergi mükellefi olarak kaydettirip adına bir devlet bankasında hesap açar.

 • Yetkili avukat, mülk sicilini mülkiyet geçmişi ve diğer detaylar açısından detaylıca kontrol eder (halihazırdaki ve önceki ipotek bilgileri, takdiyatlar veya diğer ücretler, mülke ait varolan ve geçmişteki sözleşmeler ve anlaşmalar gibi) . Mülkün kontrolünü tamamladıktan sonra bir rapor hazırlar, imzalayıp belgeler ve müstakbel alıcıya teslim eder.

 • Yetkili avukat bir Mülkiyet Geçiş Vergisi beyanı hazırlayıp bölgedeki vergi kurumuna gönderir. Vergi oranı şayet mülkün inşaat tarihi 01.01.2006 öncesinde ise % 3,09, bu tarihten sonra ise %24 oranındadır. %24 olan vergi ödemesi 31/12/2022 tarihine kadar ertelenmiştir ( 2859/2000 sayılı KDV Kanunu, 6. madde).

 • Her iki taraf (Satıcı ve Alıcı) Ana Mülk Satın Alma Anlaşması'nı bir noter ve akredite bir çevirmenin huzurunda imzalar. Anlaşma imzalandıktan sonra avukat, mülk satış işleminin ayrılmaz, nihai ve zorunlu aşaması olan Devlet Mülk Siciline kayıt işlemini gerçekleştirir.

 • Ana anlaşma imzalandıktan sonra alıcı, noter onaylı ve Türkçe'ye tercümesi yapılmış belgelerin hepsini, İnşaat izni, Güç Tüketimi Belgesi, Mülk yerleşim planı ve topografik plan ile beraber teslim alır.

Yukarıdaki bilgiler Grekodom Development şirketinin Hukuk Birimi tarafından sağlanmıştır.

Mülk Satın Belgeleri

Yunanistan'da Mülk Satın Alımı İçin Gerekli Belgeler

Yunanistan'da mülk satın alım prosedürü oldukça basit olup çok kısa bir süre almaktadır. Günümüzde Yunanistan'da tapu almak sadece 10 gün sürmektedir. İşlemlerin bu kadar kolay olmadığını duymuş olabilirsiniz, bu söylentiler haksız olmamakla birlikte, günümüzde artık geçerliliğini kaybetmiştir: Haziran 2011'den önce, ülke sınırlarına yakın bölgelerden mülk alacak olan alıcıların Yunanistan Savunma Bakanlığı'ndan izin almasını şart koşan bir sınır rejimi kanunu bulunmaktaydı.

Bu yüzden alıcı çok miktarda belge toplamak zorundaydı ve işlemlerin tümü birkaç ay sürebiliyordu. Şimdi ise prosedür çok daha basit hale gelmiştir ve mülk satın alma prosedürlerinin tamamı 10 gün içinde sonuçlandırılabilmektedir. Gerekli belgelerin listesi de çok daha kısa hale gelmiştir.

Mülk satın alımı için gerekli olan belgeler:

  • Geçerli bir pasaport

  • Geçerli Yunanistan veya Schengen vizesi

  • Daimi ikamet adresini kanıtlayan belge (ulusal kimlik kartı/ikamet edilen ülkenin pasaportu)

  • Çalışma beyanı, örn: müstakbel alıcının uğraştığı iş ile ilgili belge (yapılan işin türü önemli değildir).

  • Vergi beyannamesi fotokopisi (veya Gelir Vergisi Beyanı), ya da diğer herhangi bir gelir beyanı (maaş bordrosu, banka hesap ekstresi, vs). Belgelerde görülen gelir miktarı önemli değildir ve mülk fiyatı ile ilişkisi yoktur. Bu belge Yunanistan'da vergi mükellefi olmak için gereklidir.

Mülk Satın Alma Giderleri

Mülk Satın Alma Sözleşmesi: ücretler ve ek masraflar

Bir mülk satın alma sözleşmesi imzalarsanız, aşağıdaki masraf ve ücretleri ödemeniz gerekecektir.

er 2006'dan daha eski veya 2006 sonrası ikinci gayrimenkulün örnek tutarı 100.000 Euro ise ve vergi oranı %3,09 ise, masraflar şu şekilde hesaplanır:

Avukat ücreti: = €100.000х%1,5 = € 1.500(+%24 KDV) = €1.860
 
Noter ücreti: = €100.000х%1,5 = €1.500  (+ % 24 KDV) = €1.860
 
Tapu geçişi vergisi: = €100.000х%3,09 = €3.090
 
Tapu kadastro ücreti: €100.000х%0,5 +€150= €650
 
Gayrimenkul acentesi ücreti: €100.000х%2 = €2.000 (+%24 KDV) =€2.480 
 
Toplam tutar: €9.940(Bu miktar mülkiyet fiyatına göre hesaplanan hizmet ücreti olarak kabul edilemez).

 

er 2006 ve daha sonrası gayrimenkulün örnek tutarı 100.000 euro ise ve vergi oranı %24 ise, masraflar şu şekilde hesaplanır (%24 olan vergi ödemesi 31/12/2022 tarihine kadar ertelenmiştir ( 2859/2000 sayılı KDV Kanunu, 6. madde)):

Avukat ücreti: = €100.000х%1,5 = €1.500 (+%24 KDV) = 1.860

Noter ücreti: =  €100.000х%1,5 = €1.500 (+ % 24 KDV) = 1.860

Tapu geçişi vergisi: =€100.000х%24=€ 24.000 

Tapu kadastro kayıt ücreti: €100.000х%0,5 +€150= €650

Gayrimenkul acentesi ücreti: 100.000х%22.000 (+%24 KDV) =2.480

Toplam tutar:  30,850. (Bu miktar mülkiyet fiyatına göre hesaplanan hizmet ücreti olarak kabul edilemez).

Bülten aboneliği