Oturma İzni Başvurusu

Grekodom Development Şirketi'nden Yunanistan Oturma İzni Başvurusu.

 ÜÇÜNCÜ ÜLKE VATANDAŞLARININ YUNANİSTAN TOPRAKLARINA GİRİŞ, İKAMET VE SOSYAL ENTEGRASYONU

(Kanun no: 3386/2005)

"Yunanistan topraklarına giren bir üçüncü ülke vatandaşı, pasaport veya uluslararası sözleşmeler tarafından tanınan bir seyahat belgesi taşıyor olmak zorundadır. Bu tür belgelerin üzerinde, uluslararası sözleşmeler, topluluk hukuku ve ulusal düzenlemelerin gerektirdiği takdirde vize de bulunacaktır.

 Vize, üçüncü ülke vatandaşının yaşadığı ülkedeki yetkili konsolosluk tarafından düzenlenecektir. Bu tür vizeler kısa süreli vize (Schengen vizesi) ve uzun süreli vize (ulusal vize) olarak ayrılacaktır. Ulusal vizeler, oturma izinleri ile ilgili yasal düzenlemelere dayanarak verilecek ve süreleri ülkede geçirilecek olan zamana denk olacaktır.

Başvuru

Yunanistan'da oturma iznine başvuran bir üçüncü ülke vatandaşı, vize süresi bitmeden önce ülkede bulunduğu veya ikamet ettiği bölgenin belediye veya nüfus müdürlüğüne başvuracaktır. Belgeler eksiksiz ise, yetkili İçişleri Bakanlığı, Kamu İdaresi ve Özerk yönetimler ,belediye veya diğer uygun yetkili kurumlardan biri, üçüncü ülke vatandaşına bir teminat makbuzu verecektir. Vakit geçirmeden uygun bir şekilde başvurusunu yapmış olan üçünü ülke vatandaşları ülkede yasal olarak ikamet ediyor sayılacaktır.

Mali açıdan bağımsız kişilere oturum izni düzenlenmesi

  

(3386/2005 MADDE 36)

Üçüncü ülke vatandaşları, eğer Yunanistan'daki yaşam masraflarını karşılayacak düzeyde yıllık gelir bazında yeterli mali kaynağa sahipler ise mali açıdan bağımsız sayılacaklardır.

Yunanistan Oturma İzni Başvurusu için gereken belgeler.

 • Başvuru formu (2 fotokopi)

 • Başvuru sahibinin geçerli pasaportunun veya ülkede geçerli diğer seyahat belgesinin bir fotokopisi.

 • D Tipi Vize.

 • Yunanistan'da devlete bağlı bir tıp merkezi tarafından düzenlenen bir sağlık beyanı.

 

 • Oturma izni ücreti, 150 Euro.

 • Başvuru sahibinin Yunanistan'da bir sağlık sigortasına başvurduğunu teyit eden sigorta şirketi beyanı.

 

 • Başvuru sahibinin düzenli yıllık gelir bazında Yunanistan'daki yaşam masraflarını karşılayabilecek derecede yeterli mali kaynaklara sahip olduğunu kanıtlayan belgeler. Yeterli olan miktar aylık 2000 Euro olarak belirlenmiştir.  Eğer kişiye aile üyeleri eşlik ediyorsa, bu miktar eş için %20 ve her çocuk için %15 oranında artacaktır.

Bağımsız bir Ekonomik Faaliyette Bulunan Kişiler için Oturma İzinleri

(3386/2005 sayılı kanun, 24 ve 25. maddeler)

Bağımsız ticari faaliyette bulunan ve bu ticari, endüstriyel, tarımsal işletmeden veya daimi olarak ikamet ettiği ülke dışında hizmet veren diğer herhangi bir tür işletmeden gelir elde eden üçüncü ülke vatandaşlarına uygulanır.

Yunanistan Oturma İzni Başvurusu için gereken belgeler.

 • Başvuru formu (2 fotokopi)

 • Başvuru sahibinin geçerli pasaportunun veya ülkede geçerli diğer seyahat belgesinin bir fotokopisi.

 • D Tipi Vize.

 • Yunanistan'da devlete bağlı bir tıp merkezi tarafından düzenlenen bir sağlık beyanı.

 

 • Oturma izni ücreti, 150 Euro.

 • Tanınmış bir banka tarafından düzenlenmiş ve başvuru sahibinin kendi hesabında en az 60.000 Euro bulundurduğunu belirten banka beyanının fotokopisi.

 

 • Başvuru sahibinin Yunanistan'da bir sağlık sigortasına başvurduğunu teyit eden sigorta şirketi beyanı. 

 • Fizibilite çalışması.

 


ŞİRKETLERİN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ, MÜDÜRLER VE BENZER ÇALIŞANLAR İÇİN OTURMA İZİNLERİ.

(3536/2007 sayılı kanunun 8. madde 1. fıkrası ile değiştirilen Kanun 3386/05 sayılı kanunun 17. maddesinin 1α fıkrası)

Yunanistan'da yasal olarak ticari faaliyette bulunan yabancı şirketlerin ortaklıkları ve şubelerinde görev yapan, üçüncü ülke vatandaşı olan üst düzey yöneticileri, müdürleri ve yasal temsilcileri için uygulanır.Yunanistan Oturma İzni Başvurusu için gereken belgeler.

 • Başvuru formu (2 fotokopi)

 • Başvuru sahibinin geçerli pasaportunun veya ülkede geçerli diğer seyahat belgesinin bir fotokopisi.

 • D Tipi Vize.

 • Yunanistan'da devlete bağlı bir tıp merkezi tarafından düzenlenen bir sağlık beyanı.

 • Oturma izni ücreti, 150 Euro.

 • Şirketin ortaklık kurduğu firma veya şubesinin Yunanistan'da ticari faaliyette bulunduğunu gösteren Resmi Gazete fotokopisi ve şirketin gerçekleşmiş her türlü isim değişikliği veya yasal durum değişikliğini gösteren Resmi Gazete fotokopileri. Birbirleri ile ilişkili olan şirketler, 2190/20 sayılı kanunun 42. maddesinin 5. fıkrası gereği aynı zamanda şirket sözleşmelerini ve yetkili devlet kurumu tarafından düzenlenmiş olan şirket hisselerinin yapısını gösteren beyanı da başvurularına ekleyeceklerdir. Eğer yukarıdaki belgeler yabancı şirketin kaydı yapılmış ofisinin yerini belirtmiyor ise, kayıtlı ofisin beyanı da eklenecektir.

 • Başvuran kişinin hastane, tıbbi ve ilaç bakımı ve iş kazaları sonucu oluşabilecek masraflarının karşılandığını teyit eden sigorta şirketi beyanı.

   

Genel Müdürler, Yöneticiler ve yardımcıları için düzenlenen Yunanistan Oturma İzni.

 • Kişinin çalışma süresini, üçüncü ülkede çalıştığı pozisyonu ve en az Ulusal Genel Toplu İş Sözleşmesi tarafından belirtilen vasıfsız işçi aylık maaşına eşit miktarda istihkaka sahip olduğunu gösteren iş sözleşmesinin fotokopisi.

 

Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve yasal temsilcileri için Yunanistan Oturma İzni

 • Atanmalarının veya seçilmelerinin yayınlandığı Resmi Gazete'nin fotokopisi; şayet Resmi Gazete'de yayınlanmamış ise, şirkette Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetici veya yasal temsilci olduklarını gösteren şirket ana sözleşmesi veya şirket kararının fotokopisi.

 • Şirket tarafından düzenlenmiş ve kişilerin maaş miktarlarını gösteren beyan;


Yetkili hukuk personelimiz size oturma izni başvurusu hazırlığında ve başvurunun Yunanistan göçmenlik idarelerine yapılmasında yardımcı olacaktır.

Bülten aboneliği