Yunanistan'daki yabancı emekliler için yeni vergi teşvikleri

Yabancı sermaye katılımı için Yunanistan vergi mevzuatındaki reform kapsamında, vergilendirmeyi azaltmak isteyen yabancı emeklileri ilgilendiren bir vergi hükmü eklenmiştir.

Yunanistan ilgililerden yurtdışında elde etmiş oldukları gelirler için Yunanistan’da yıllık %7’ye varan vergi miktarlarının ödenmesini istemektedir. Gerçek kişi her vergi yılı için yurtdışında elde ettiği toplam gelir üzerinden %7 oranında hesaplanan vergi ödemektedir. Ancak, Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları hükümlerine göre, ikâmet ettikleri ülkede vergiden muaf tutulanlara söz konusu, %7 oranındaki vergi uygulanmaz. Son olarak, vergi mükellefi tarafından yurtdışında ödenen ve alternatif vergilendirme yönteminin kapsadığı gelir üzerinden hesaplanan vergi miktarları, her iki ülkede Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarının kabul edilmesi veya gelir kaynağının bulunduğu ülke ile Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının var olmaması durumunda %7 oranındaki vergi miktarından düşebilir.

Özellikle, kararda açıklanan prosedür, aşağıdaki koşulları kümülatif olarak sunmaktadır:

a) Gerçek kişinin, vergi ikâmetgahının Yunanistan’a transferinden önceki 6 yılın 5 yılında Yunanistan’da vergi mükellefi olmaması. Bu durum, Yunanistan’da ilk defa Vergi Kimlik Numarasının çıkartılma tarihinden veya sahip olduğu Vergi Kimlik Numarasında yurtdışında ikâmet ettiğinin belirtilmesinden anlaşılabilmektedir.

b) Gerçek kişi vergi ikâmetgahını, Yunanistan ile vergilendirme alanında idari işbirliği konusunda anlaşması bulunan bir ülkeden nakletmelidir.

c) Yurtdışından  elde edilen ve emekli maaşlarından kaynaklanan gelir miktarlarının kanıtlanabilmesi için, hak sahibinin emekli aylığı aldığı, yurtdışında bulunan sigorta kurumundan veya başka bir kamu kuruluşundan veya meslek fonundan veya sigorta şirketinden alınan gerekli belgeleri sunması gerekmektedir. Sunulan belgeden, yurtdışından ödenen her nevi emeklilik maaşının ödendiği kanıtlanmalıdır.  

d) Vergi ikâmetgahı transfer işleminin onaylanmasından sonra, gerçek kişi başvurunun sunulduğu vergi yılı için ve toplam onbeş (15) vergi yılı için Yunanistan’da vergi mükellefi olur ve Yunanistan’da bir ikâmet adresi belirler.

e) Gerçek kişinin Yunanistan’da belirli bir asgari süre kalma zorunluluğu yoktur. 

f) Gerçek kişinin, yasal olan onbeş yıllık süre zarfı dahilinde, istediği zaman Yunanistan’daki vergi ikâmetgahı devrinin iptali için başvuruda bulunma hakkı saklıdır.

Yürürlüğe girmiş olan ve Hükümet Gazetesi’nde (42215/Resmi Gazete B/29.09.20) yayınlanan işbu yeni vergi düzenlemesi, tüzel kişilerin vergi merkezlerinin nakli ile ilgili olan hükümler ile birlikte Yunan devletinin vergilendirme sisteminde önemli değişikliklere yol açması beklenmektedir.

Bülten aboneliği