Yasal destek

Grekodom Development Şirketi'nden Hukuki Destek

Grekodom Development Hukuk Birimi modern bir hukuk bürosudur. Burada değişik alanlarda uzmanlaşmış olan deneyimli hukukçular ve nitelikli tercümanlar çalışmaktadır.

Büronun hukuk ekibi size detaylı bilgi sağlamak ve ihtiyacınız olan belgelerin edinilmesinde size gereken hukuki desteği vermeye her an hazırdır. Sizi mahkeme, idari kurumlar ve diğer herhangi bir kurumda temsil edeceklerdir. Önemli olan verecekleri öneriler ve anlayacağınız bir dilde hazırlanacak olan belgelerdir: Birimimiz Yunanca, İngilizce, Rusça ve Almanca dillerinde çalışabilmektedir. Ayrıca, ekibimiz belgelerinizi tercüme edecek ve sözlü çevirilerini de gerçekleştirecektir (yazılı çevirilere de istenildiğinde noter onayı yaptırılabilir).

Grekodom Development şirketinin hukuki danışmanları, Yunanistan'da anapara yatırımı yapmak isteyen şirketlere/bireysel müşterilere ve finansal kurumlara tüm hukuki desteği vermektedir.

Merkez hukuk büromuz Selanik'te bulunmakta olup şirketin Atina'daki hukuk birimi ile yakın işbirliği içerisinde çalışmaktadır.

Uzmanlık Alanları.

Medeni hukuk - Mülk - İnşaat - Yatırımlar

 • Mülkiyet geçişi

 • Konut ve işyeri mülklerinin kiralanması.

 • Ebeveyn Miras işlemleri

 • Hediye işlemleri - Vasiyet - Miras kabulü.

 • Mülk yönetimi

 • Gayrimenkul kiralama ve devremülk

 • Gayrimenkul inşaat ve onarım sözleşmeleri.

 • Kiralama ve Devremülk

 • Gayrimenkul inşaat ve onarım sözleşmeleri. Hisseli gayrimenkul inşaatı.

 • Ayni sorumluluklar ve güvenlik

İş ve ticaret hukuku - Şirketler Hukuku-Banka Hukuku

 • Şirketler hukuku: Şirket Sözleşmeleri, şirket işleyişi ve yabancı hukuk büroları ile iletişimi hakkında sözlü ve yazılı danışmanlık; Şirket Yönetim Kurulu, Genel toplantılar, şirket birleşmeleri ve ayrılmalarının zabıtlarının tutulması. 

 • İflas Hukuku: iflas prosedürleri, tasfiye memuru (müdafi) görevlendirilmesi, alacaklılar ile randevu, yeniden yapılanma ve tasfiye planları, şirket rehabilitasyonu planları.

 • İş kiralama, iş kiralama sözleşmeleri ve tazminatlar, kira düzeltmeleri, otel kiralama.

 • Her tür sözleşme, iş birliği ve ortak girişimler, ulusal ve uluslararası distribütör/ticari temsilci anlaşmaları, şikayet ve tazminatlar.

Kamu hukuku

 • Vergiler, şirket ve bireylerin vergilendirilmesi. Uluslararası vergi hukuku.

 • Çifte Vergilendirmeyi Önleme anlaşmaları.

 • Devlet projeleri, kamu kurumları kanunu, Kamu-Özel sektör ortaklığı.

 • Şehir planlama ve inşaat kanunu.

 • Orman ve çevre koruma kanunu.

 • Enerji sistemleri hukuku - yenilenebilir enerji kaynakları.

Göçmenlik hukuku.

Oturma izni

Yetkili organlara başvurulur ve bunlar hakkında hukuki destek (İçişleri Bakanlığı , Kamu Yönetimi ve Merkezsizleştirme, belediyeler, İçişleri Bakanlığı'nın Göçmenlik kurumları veya Polise bağlı göç birimleri) sunulur .

 

ÇALIŞMAYA BAĞLI OTURUM İZNİ TÜRLERİ:

 • Bağıntılı kişilerin istihdamı veya iş/hizmet şartları;

 • Mevsimlik İstihdam;

 • Şirket yöneticileri;

 • Hizmetlerin sağlanması için geçici seyahat,

 • Sporcular-Antrenörler;

 • Sanatsal toplulukların üyeleri;

 • Fikirsel ürün yaratıcıları;

 • Arkeoloji okullarının üyeleri. 

 

BAĞIMSIZ EKONOMİK FAALİYET İÇİN OTURMA İZİNLERİ:

 

 •  Bağımsız ekonomik faaliyetler;

 • Yatırım faaliyetlerinin geliştirilmesi.

 •  

ÖZEL NEDENLERLE ALINAN OTURMA İZNİ

 

 • Okul;

 • Mesleki eğitim;

 • Bilim insanları - Özel programlar;

 • Askeri akademilerdeki çalışmalar;

 • Tıbbi uzmanlık kazanılması;

 • Ekonomik açıdan bağımsız kişiler;

 • Diplomatik memurların yetişkin çocukları;

 • Diplomatik Delegasyonun hizmet personeli;

 • Yabancı basın muhabirleri;

 • Bilinen dinlerin vaizleri;

 • Athonias Akademisi;

 • Manastır yaşamı ile tanışılması, burada çalışılması ve manastır yaşamının uygulanması;

 • Düzenlenmiş turist gezilerinin grup liderleri

 • AraştırmacılarİSTİSNAİ NEDENLERLE OTURMA İZNİ:

 

 • İnsani nedenler

 • Kamu yararı

 • İnsan ticareti kurbanları.

 •  

AİLE BİRLEŞİMİ İÇİN OTURMA İZNİ.

 • Bir üçüncü ülke vatandaşının aile fertleri;

 • Bir üçüncü ülke vatandaşının aile fertleri için verilen ayrı ikamet izni;

 • Bir Yunanistan ya da AB vatandaşının aile üyeleri.SABİTLENMEMİŞ ZAMANLI OTURMA İZNİ.

UZUN SÜRELİ OTURMA İZNİ.

GİRİŞ İZİNLERİNİN DÜZENLENMESİ. VİZE.

Yunanistan'ı ziyaret etmek isteyen Avrupa Birliği vatandaşlarının Yunanistan vizesi almalarına gerek yoktur. Niyetleri Yunanistan'da kalmak olduğu sürece pasaportları geçerlidir. Yunanistan, ülkeye giriş izinlerini düzenleyen Schengen konvansiyonunu imzalamıştır.

Aşağıda ülkeye giriş amacına bağlı olarak vize türleri ve vizeye tabi olan (ve tabi olmayan) ülkeler yer almaktadır.

MAHKEMEDE SAVUNMA

 • Mahkeme kararı ile yabancı uyruklu kişinin sınırdışı edilmesi

 • Yabancı uyruklu kişinin idari olarak sınırdışı edilmesi

 • Ülkeye kanunsuz şekilde giriş

 • Geçici tutuklamaya yapılan itirazlar

 • Yetkili asliye mahkemelerine yapılan iptal ve erteleme başvuruları

 

SİYASİ SIĞINMA

CENEVRE ANLAŞMASI

Cenevre anlaşması: mülteciler ve yerinden edilmiş kişiler Cenevre anlaşması 4. maddesinin koruması altındadır.

BAŞKAN HÜKMÜ 61/1999

Yabancı uyruklu bir kişiye mülteci statüsü verilmesi ve bunun iptali, sınırdışı edilme kararının iptali ve bu kişinin aile fertlerine verilecek giriş izinlerinin prosedürü. BM Mülteci İşleri Yüksek Komiserliği Yunanistan Bürosu ile işbirliği yapılması.

 

 

MÜLTECİLER İÇİN GEÇİCİ OTURMA İZNİ

YURTTAŞLIĞA KABUL - YUNAN VATANAŞLIĞI ALINMASI

YABANCI UYRUKLU KİŞİLERİN ÖZEL KİMLİKLERİ

 

CEZA HUKUKU

 • İş Suçları

 • Tıbbi ihmal

 • Trafik kazaları

Her Grekodom Development müşterisine, mülk alımı, kiraya verilmesi, inşaatı, yatırımı veya oturum iznine başvurusunun herhangi bir aşamasında deneyimli ve uzman danışmanlık alma garantisi verilir. 

Bülten aboneliği