Oturma İzni Çeşitleri

OTURMA İZNİ ÇEŞİTLERİ

 • MALİ AÇIDAN BAĞIMSIZ KİŞİLER (4251/2014 Sayılı Kanunun 20A. maddesi)

 • GAYRİMENKUL ALIMINA BAĞLI OTURMA İZNİ (4251/2014 Sayılı Kanunun 20B. maddesi)

 • ÖZEL AMAÇLI OTURMA İZNİ (4251/2014 Sayılı Kanunun 17. maddesi)

 • YATIRIM FAALİYETİ İÇİN OTURMA İZNİ (4251/2014 Sayılı Kanunun 16. maddesi)

 • EĞİTİM AMAÇLI OTURMA İZNİ (4251/2014 Sayılı Kanunun 33. maddesi)

 

MALİ AÇIDAN BAĞIMSIZ KİŞİLER (4251/2014 Sayılı Kanunun 20A. maddesi)

4251/2014 sayılı Kanunun 20.maddesi kapsamında, Yunan Merkezi İdare Genel Sekreterliğinin kararı uyarınca, üçüncü ülke vatandaşlarına, ülkeye giriş vizesinin olması, yaşam masraflarını karşılayacak düzeyde, yıllık gelir bazında yeterli finansal kaynağa sahip olması durumunda her defasında iki yıllık süreler ile oturma izni verilir. Yasa tarafından öngörülen diğer şartlara uyulması koşulu ile oturma izni her üç senede yenilenebilir. İlgilinin ülkede bulunmaması, oturma izninin yenilenmesine engel değildir. Yeterli finansal kaynak miktarı, Ortak Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan ve iş bu Kanunun 136.maddesinin 7.paragrafı uyarınca verilen karar ile belirlenmiştir.

 

Şartlar

Yeterli asgari aylık gelir miktarı iki bin (2.000) euro olarak belirlenmiştir. İlgili kişiye aile üyelerinin eşlik etmesi durumunda bu miktar, 4251/2014 sayılı Kanunun 1.maddesinin 1.paragrafı uyarınca, eşi için %20 ve her çocuk için %15 oranında artar. Kaynak olarak, Yunanistan’da ikâmet edeceği süre boyunca, herhangi bir bağımlı veya bağımsız ticari faaliyette bulunmadan yaşam masraflarını karşılayabilecek derecede yeterli finansal kaynaklara sahip olduğunu kanıtlayan resmi belgeler veya banka hesabı gösterilir.

 

Yunanistan’da Oturma İzni için gereken belgeler

 1. 1) D tipi Vize (Ulusal Vize)

Gerekli olan belgeler:

 • Pasaport

 • Üç (3) fotoğraf

 • Apostil mühürlü sağlık raporu

 • Adli sicil kaydı örneği

 • İlgili şahsın aylık finansal kaynaklarının en az iki bin euro (2.000€) olduğunu gösteren resmi belge

 • Satın alma sözleşmesi veya kira sözleşmesi

 • Beyan sahibinin en az bir yıl süreli devlet veya özel sağlık sigortasına başvurduğunu onaylayan sigorta kurumunun teyit belgesi

Yukarıda belirtilen bu belgeler, başvuru sahibinin daimi ikâmet bölgesinde bulunan yetkili Yunan Konsolosluğu’na ibraz edilir.

 

 

 1. 2) D tipi Vize ile Yunanistan’a giriş sonrasında gerekli olan belgeler:

 • Başvuru formu

 • Teknik özellikleri pasaport işlemlerinde kullanılan fotoğraflar ile aynı olan, doğal, renkli, yeni çekilmiş iki (2) adet fotoğraf. Fotoğrafların ayrıca, dijital şekilde JPEG2000 formatında, optik depolama diskine (CD) kaydedilmiş şekilde de sunulması gerekmektedir.

 • Başvuru sahibinin geçerli pasaportu veya seyahat belgesinin bir fotokopisi.

 • 4251/2014 sayılı Kanunun 132.maddesi uyarınca elektronik harç miktarının yatırılması.

 • Yasalar tarafından tanınan, özel bir sigorta şirketi tarafından düzenlenmiş sigorta sözleşmesi.

 • Başvuru sahibinin, Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen, yaşam masraflarını karşılayabilecek yıllık sabit bir gelire sahip olduğunu kanıtlayan resmi belgeler. (bu miktar bugün 24.000,00 euro olarak belirlenmekte olup bu miktarın bir Yunan Bankasında bulunan bir hesaba yatırılmış olması gerekmektedir).

 • Satın alım sözleşmesi veya kira kontratı.

Yukarıda belirtilen belgeler, başvuru sahibinin ikâmet bölgesinde bulunan Göçmen Bürosuna ibraz edilir.

Başvuru sahibine aile üyelerinin (eş ve çocuklar) eşlik etmesi durumunda, apostil mühürlü evlilik belgesi ve doğum belgesi ibraz edilir. Aile bireyleri olarak kabul edilen şahıslar şunlardır: a) 18 yaşını doldurmuş olan eş (sadece 1 eş), b) Eşlerin 18 yaşını geçmemiş, bekar, öz ve evlat edinilmiş çocukları ve c) Eşlerden birinin, velayetinin kendisinde olması şartı ile, 18 yaşını geçmemiş, bekar, öz ve evlat edinilmiş çocukları.

 

GAYRİMENKUL ALIMINA BAĞLI OTURMA İZNİ (4251/2014 Sayılı Kanunun 20B. maddesi)

Yürürlükte olan yasalar (4251/2014 sayılı Kanunun 20.maddesi) kapsamında Yunanistan’da 250.000 € ve üzeri değerde gayrimenkul satın alan üçüncü ülke vatandaşlarına beş yıllık oturma izni temin edilmektedir. Oturma izni süresi beş yıldır. Beş yıllık sürenin sonunda gayrimenkul sahipliğinin devamı halinde oturma izni beş yılda bir uzatılmaktadır. Oturma izni verilen ilgililerin aile bireyleri de kendilerine eşlik edebilmektedir.

Şartlar

 1. Yunan Merkezi Genel Sekreterliği’nin kararı uyarınca üçüncü ülke vatandaşlarına beş yıllık oturma izni verilmesinin şartları şunlardır:

 1. Vize ile ülkeye yasal yollarla giriş yapmış olması veya ülkede yasal şekilde ikâmet ediyor olması (ikâmet izni, amaç değişikliğine izin vermese dahi).

 2. Yunanistan’da tam mülkiyet hakkı ile gayrimenkul sahibi olması.

 3. Hisselerinin tümünün kendisine ait olması şartı ile, tüzel kişi aracılığı ile Yunanistan’da tam mülkiyet hakkı ile gayrimenkul sahibi olması.

 4. Yunanistan’da otel ya da 4002/2011 sayılı Kanunun 8.maddesinin 2.fıkrasında belirtilen turizm tesisleri dahilindeki turistik mobilyalı konut için en az 10 senelik kira sözleşmesi imzalamış olması.

 5. 1652/1986 sayılı Kanunda belirtilen devremülk sözleşmesi imzalamış olması.

 

 1. Gayrimenkul değerinin ve yukarıda belirtilen turistik mobilyalı konutun kira bedelinin 250.000 Euro ve üzerinde olması ve sözleşmenin imzalanması sırasında tamamının ödenmiş olması gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen miktarın, hak sahibinin Yunanistan Merkez Bankası gözetimindeki bir Yunan bankasında bulundurduğu banka hesabına yatırılması veya çizgili banka çeki ile ödenmesi gerekmektedir. Banka hesabı bilgileri ve diğer bilgiler Noter tarafından hazırlanan satın alma veya kiralama sözleşmesinin düzenlenmesi sırasında taraflarca belirtilir.

Gerekli olan belgeler

 • Schengen bölgesinde bulunan herhangi bir ülkeye geçerli giriş vizesi bulunan pasaport.

 • Gayrimenkul satın alma sözleşmesi, yetkili tapu dairesi tarafından düzenlenen taşınmaz kayıt belgesi ve noter tarafından düzenlenen, yukarıda belirtilen alım-satım işleminin olmadığına dair onay belgesi.

 

Veya

 • Otel tesisi kiralanmasına dair Noter tarafından düzenlenmiş olan kiralama sözleşmesi örneği.

 • Söz konusu kiralama sözleşmesinin yetkili tapu dairesine kaydedildiğine dair onay belgesi.

Veya

 • Arazi veya arsa satın alım sözleşmesi ve vergi dairesine kaydedilmiş olan müteahhit veya taşeron ile imzalanmış olan inşaat/yenileme sözleşmesi.

 • İlgili adına çıkarılmış olan inşaat izni

 • Müteahhit (ler)/ taşeron(lar) hizmetlerinin belirtildiği fatura ve ibranameler

 • En az on yıllık kira sözleşmesi

 • Yetkili tapu dairesinden tapuya kaydetme belgesi.

 • Söz konusu kiralama işlemine dair bilgilendirilmiş olduğunu teyit eden, Yunanistan Turizm Organizasyonu (EOT) belgesi.

 

Yukarıda belirtilen belgeler, başvuru sahibinin ikâmet bölgesinde bulunan Göçmen Bürosuna ibraz edilir.

ORTAK MÜLKİYET

250.000 € değerindeki gayrimenkulun sahiplerinin evli eşler olması ve paylarının fiilen bölünmemiş olması durumunda gayrimenkul sahiplerine ortak mülkiyet hakkı tanınmaktadır. Diğer ortak mülkiyet durumlarında, gayrimenkul sahiplerine oturma izni verilebilmesi için her ilgilinin mülkiyet üzerindeki payının 250.000 € değerinde olması gerekmektedir. Ayrıca, 250.000 €’yu bulan birden çok taşınmaz alımı yolu ile de oturma izni alınabilmektedir.

Başvuru sahibinin aile bireylerinin (eşi ve çocukları) kendisine eşlik etmeleri durumunda, Apostil mühürlü evlilik belgesi ile doğum belgelerinin ibraz edilmesi gerekmektedir. Aile bireyleri :

 1. Başvuru sahibinin eşi,

 2. Eşlerin veya eşlerden birinin, 21 yaşını geçmemiş çocukları,

 3. Eşlerin ilk derece üst kuşaklarıdır.

 

AYRICALIKLAR

 • Vergi ikâmetgahı sahibi sayılmadan yıl boyunca Yunanistan’da ikâmet imkanı.

 • Avrupa Birliğine üye olan tüm Schengen ülkelerinde ikâmet (6 ay içinde 90 günlük vizeye ihtiyaç duyulmaksızın) imkanı.

 • Ücretsiz devlet eğitime erişim.

 • Yunan plakalı araç satın alma imkanı.

 • Gayrimenkulun kiraya verilebilme imkanı.

 

MALİ AÇIDAN BAĞIMSIZ KİŞİLER

GAYRİMENKUL YATIRIMCILARI

D tipi Vize (adli sicil kaydı, aylık minimum gelir 2.000,00€ / ayda)

Herhangi bir Schengen ülkesinden alınmış C tipi Vize.

Yunanistan’daki herhangi bir banka hesabında 24.000,00€’luk yatırım

Yunanistan’da banka hesabı bulundurulmasında herhangi bir sınırlama yoktur.

Herhangi bir değerde satış veya kira sözleşmesi.

Kredili miktar da kabul edilir.

Banka işlemi ile kanıtlanan ve ödemesi tamamlanmış olan 250.000,00€ ve üzeri değere sahip gayrimenkul satın alma veya kiralama.

İki yıllık, üç senede bir yenilenebilir oturma izni.

5 yıllık oturma izni.

18 yaşını geçmemiş çocuklar.

21 yaşını geçmemiş, koruma altındaki aile bireyleri ile ilk derece üst kuşaklar.

Ülkede ikâmet etme zorunluluğu yoktur.

Ülkede ikâmet etme zorunluluğu yoktur.

 

 

ÖZEL AMAÇLI OTURMA İZNİ (4251/2014 sayılı Kanunun 17a.maddesi)

Özel mevzuat kapsamında, ülkelerarası ikili anlaşmalar çerçevesinde veya kamu, kültür, spor ve milli ekonomiye pozitif katkı sağlayacak her nevi faaliyet amacıyla Yunanistan’da çalışacak veya ikâmet edecek olan, ülkeye giriş vizesine sahip üçüncü ülke vatandaşının Yunanistan’a girişine izin verilmektedir. Yukarıda belirtilen kategoriye dahil olan üçüncü ülke vatandaşları şunlardır:

Yerli şirketler ile Yunanistan’da yasal olarak ticari faaliyette bulunan kardeş şirketler ve yabancı şirket şubelerinin Yönetim Kurulu üyeleri, hissedarları, yöneticileri, yasal temsilcileri ve üst düzey yöneticileri (yönetici ve genel müdürler). İş bu şahıslar, atanmalarının veya seçilmelerinin yayınlandığı Resmi Gazete’nin fotokopisini, Resmi Gazete’de yayınlanmamış olması durumunda şirkette Yönetim Kurulu üyesi, yönetici veya yasal temsilci olduklarını gösteren şirket ana sözleşmesi veya şirket kararının fotokopisini yetkili Konsolosluk makamına ibraz etmeleri gerekmektedir. Yunanistan’da yerli şirketlerde yatırım faaliyetinde bulunacak veya çalışacak olan ve yukarıda belirtilen özelliklere sahip olan üçüncü ülke vatandaşlarının ülkeye girişi ve ikâmet izni, yerli şirketin yirmi beş (25) çalışanı olmasını gerektirmektedir.

Gerekli olan belgeler

 1. 1) D tipi Vize (Ulusal Vize)

Gerekli olan belgeler:

 • Pasaport

 • Üç (3) fotoğraf

 • Apostil mühürlü sağlık raporu

 • Adli sicil kaydı örneği

 • Satın alma veya kira sözleşmesi

 • Sigorta sözleşmesi

Yunanistan’da ticari faaliyette bulunan yerli şirketin veya kardeş şirketin veya yabancı şirket şubelerinin kuruluşu ile ilgili olan ve başvuru sahiplerinin atanmalarının veya seçilmelerinin yayınlandığı Resmi Gazete’nin fotokopisi, veya

Şirket ana sözleşmesinin fotokopisi, veya

Şirketin yetkili organı tarafından verilen ve başvuru sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyesi, yönetici, yasal temsilci veya genel müdür olduklarını gösteren kararın fotokopisi, veya

Şirketin ana sözleşmesinin fotokopisi, şirketin yetkili organı tarafından düzenlenen ve şirket hissedarlarını belirten sertifikanın fotokopisi ve 2190/1920 sayılı Kanunun 42e.maddesinin 5.fıkrası uyarınca, ilişkili şirketlerin var olması durumunda, yabancı şirketin merkezini teyit eden belge.

B.2) D tipi Vize ile Yunanistan’a giriş sonrasında gerekli olan belgeler:

 • Doğal, yeni çekilmiş üç (3) adet fotoğraf. (Fotoğrafların ayrıca, dijital şekilde JPEG2000 formatında, CD’ye kaydedilmiş şekilde de sunulması gerekmektedir).

 • Geçerli pasaport (tüm sayfaların fotokopisi)

 • D tipi Vize (A2.1 kategorisi).

 • Harç

 • Beyan sahibinin en az bir yıl süreli devlet veya özel sağlık sigortasına başvurduğunu onaylayan sigorta kurumu teyit belgesi.

 • Yunanistan’da ticari faaliyette bulunan şirketin veya kardeş şirketin veya yabancı şirket şubesinin kuruluşu ile ilgili olan ve başvuru sahiplerinin atanmalarının veya seçilmelerinin yayınlandığı Resmi Gazete’nin fotokopisi, veya

Şirket ana sözleşmesinin fotokopisi, veya

Şirketin yetkili organı tarafından verilen ve başvuru sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyesi, yönetici, yasal temsilci veya genel müdür olduklarını gösteren kararın fotokopisi, veya

Şirketin yetkili organı tarafından düzenlenen ve şirket hissedarlarını belirten sertifikanın fotokopisi ve 2190/1920 sayılı Kanunun 42e.maddesinin 5.fıkrası uyarınca, ilişkili şirketlerin var olması durumunda, yabancı şirketin merkezini teyit eden belge.

 • Yeni alınmış Genel Ticaret Sicil Belgesi

 • Genel müdür ve yöneticiler için, tarafların onaylı imzasının bulunduğu iş sözlemesi

 • Şirketin şube veya kardeş şirket olmaması durumunda, şirketin en az 25 çalışanı olduğunu teyit eden, yetkili iş teftiş kurulu tarafından onaylanmış şirket personel listesinin asıl fotokopisi.

 

İş bu oturma izni süresi iki yıldır. Bu sürenin sonunda oturma izni süresi her üç yılda uzatılabilir.

Başvuru sahibine aile üyelerinin (eş ve çocuklar) eşlik etmesi durumunda, apostil mühürlü evlilik belgesi ve doğum belgesi ibraz edilir. Aile bireyleri olarak kabul edilen şahıslar şunlardır: a) 18 yaşını doldurmuş olan eş (sadece 1 eş), b) Eşlerin 18 yaşını geçmemiş, bekar, öz ve evlat edinilmiş çocukları ve c) Eşlerden birinin, velayetinin kendisinde olması şartı ile, 18 yaşını geçmemiş, bekar, öz ve evlat edinilmiş çocukları.

 

 

YATIRIM FAALİYETİ İÇİN OTURMA İZNİ (4251/2014 sayılı Kanunun 16.maddesi)

YATIRIM FAALİYETİ İÇİN OTURMA İZNİ VERİLMESİ

Α. 4251/2015 sayılı Kanunun 16.maddesinin A.fıkrası uyarıca, milli kalkınmaya ve ekonomiye pozitif katkı sağlayacak 250.000€ ve üzeri değerde yatırım gerçekleştiren yatırımcı/yatırımcılara Yunanistan’a giriş ve ikâmet izni verilmektedir. 2. Bu yatırım projesi kapsamında en fazla on yabancıya (yüksek düzey çalışan) giriş ve ikâmet izni verilecektir. Bu sayı yatırım miktarına göre değişiklik gösterir. Yatırım türü ve 2.paragrafta söz edilen ilgililerin ülkeye giriş ve ikâmet amacı, Rekabet ve Kalkınma Bakanlığı’nın Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir.

Şartlar

Yukarıda belirtilen üçüncü ülke vatandaşlarına giriş ve ikâmet izninin verilmesi, Rekabet ve Kalkınma Bakanlığı’nın Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen, yatırımın türü ve oturma izninin verilme amacı ile ilgili değerlendirme belgesine bağlıdır.

Yatırımın türü için, yetkili Konsolosluk Makamı aracılığıyla yatırımcı/yatırımcıların ikâmet yerine göre, aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte yukarıdaki müdürlüğe ilgili dilekçe sunulmaktadır.

 

Gerekli olan belgeler

 1. 1) D tipi Vize (Ulusal Vize)

İlgililerin ulusal vize alabilmeleri için yetkili Konsolosluk Makamına aşağıdaki belgeleri sunmaları gerekmektedir:

Yetkili makamın Modeline göre yatırım projesinin kısa tanıtımı (yunanca veya ingilizce).

Yatırım projesinde belirtilmesi gerekenler şunlardır:

- Mevcut veya kurulma aşamasında olan yatırım kurumunun bilgileri (Ticari Adı, Yasal Şekli, Hisse/Şirket Birleşmesi).

- Yatırımın konusu ve nesnesinin kısa bir açıklaması.

- Yerleşim bölgesi.

- Yatırım projesinin toplam maliyeti ve mâli planı.

- Yatırım projesinin hayata geçirilişinin aşamaları ve zaman planı.

- Yatırımın ilk beş yılı için öngörülen sonuçlar (projenin fizibilite çalışması ve gelirler)

-Yatırım projesi sayesinde istihdam edilecek personel miktarı.

-Giriş veya ikâmet izni istenilen her üçüncü ülke vatandaşı (yatırımcı ve üst düzey çalışan) için istenilen bilgiler:

- Kimlik Bilgiler (Ad-Soyad, Uyruk ve Pasaport Bilgileri) ile kısa bir özgeçmiş.

- Kişinin, yatırım projesindeki konumu ve üstleneceği görev.

-Yatırımın gerçekleşme aşamalarına bağlı olarak ülkeye giriş ve ikâmet süresi (yaklaşık olarak).

 • Yatırım sermayesinin karşılanabileceği sermaye miktarının gösterilmesi. Özel kişiler için üç aylık banka hesabı dökümanı veya menkul değerler, tüzel kişiler için bilanço ve diğer finansal tabloların sunulması gerekmektedir.

 • Dışişleri Bakanı’nın 3497.3/ΑΠ24245/2014 (Β΄ 1820) sayılı Kararı tarafından belirlenmiş olan genel belgeler.

 

Yukarıda belirtilen belgeler, yetkili Konsolosluk Makamı aracılığı iledosyanın değerlendirilmesi ve yetkili Konsolosluk Makamına ön-iznin verilmesi amacıyla Rekabet ve Kalkınma Bakanlığı’nın Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne gönderilir.

Faaliyet göstermekte olan yerli işletmeler veya AB vatandaşları, yahut da AB üyesi olmayan, Yunanistan’da yasal olarak ikâmet eden mali açıdan bağımsız kişiler ile yatırımcılar tarafından yeni yatırımların yapılması durumunda ilgililerin üst düzey çalışanlarının ülkeye girişinin arzu edilmesi durumunda, iş bu maddenin 1.paragrafında belirtilen A, B ve C’deki belgelerin Kalkınma ve Rekabet Bakanlığı’nın yetkili müdürlüğüne sunulması gerekmektedir. Devamında, ilgili müdürlük tarafından düzenlenen ön-izin belgesi, İçişleri Bakanlığı’nın Göç İdaresi Müdürlüğü’ne veya ilgililerin ikâmet etmekte oldukları ülkenin Yunan Konsolosluklarına sunulur ve istenilen giriş vizesi alınır.

Üçüncü ülke vatandaşı, vize süresi bitmeden önce, oturma izni başvurusu ile 4251/2014 sayılı Kanunun 136.maddesinin 1.fıkrasında belirtilen ortak karar tarafından öngörülen belgeleri İçişleri Bakanlığı’nın Göç İdaresi Müdürlüğü’ne ibraz eder. Oturma izni, İçişleri Bakanı tarafından verilir ve ilgili karar Kalkınma ve Rekabet Bakanlığına ilân edilir.

Oturma izni süresi beş yıldır. Bu süre sonunda yatırım projesinin hayata geçirilmesinin devam etmesi veya işletilmesinin devamı halinde aynı süre zarfı için uzatılır.

Β. Stratejik Yatırımlar Bakanlar Kurulu’nun 3894/2010 (A’ 204) sayılı kararı ile «Stratejik Yatırım» olarak tanımlanan yatırımların uygulanmasını sağlamak üzere çalıştırılacak en fazla on (10) üçüncü ülke vatandaşına (gerekli olduğu yerlerde, D tipi vizesi olan) oturma izni verilmektedir. Söz konusu oturma izni, yatırımı «Stratejik Yatırım» olarak tanımlayan Stratejik Yatırımlar Bakanlar Kurulu kararı ile Stratejik ve Bireysel Yatırımlar Genel Sekreterliği’nin ön-izninin ibraz edilmesi halinde harç ücreti alınmadan verilmektedir.
2. İçişleri Bakanı’nın kararı doğrutulsunda,
Stratejik Yatırımlar kapsamında verilecek oturma izni süresi on (10) yıldır. Bu sürenin sonunda aynı koşulların devamı halinde oturma izni süresi on yıl daha uzatılabilir.

3. Oturma izni için; başvuru formu ile 136.maddesinin 1.fıkrasında belirtilen ortak Bakanlar Kararı tarafından öngörülen belgeler belgeleri İçişleri Bakanlığı’nın Göç İdaresi Müdürlüğü’ne ibraz edilir. Oturma izni, başvurunun ibraz edilmesinden itibaren beş (5) gün içinde çıkartılır.
4. 70.maddenin 1.fıkrasının yaptırımlarına bağlı kalınmaksızın, yukarıda belirtilen üçüncü ülke vatandaşlarına aile bireyleri ile engelli olmaları durumunda yardımcı personel de eşlik edebilmektedir. İlgilinin aile bireyleri ile yardımcı personeline (engelli olması durumunda) verilen oturma izni süresi, ilgili kişiye verilen oturma izni süresi ile aynıdır.

 

Yatırım faaliyeti kurulması ve işletilmesi kapsamında oturma izni verilecek üst düzey çalışan sayısı, yatırım miktarına göre aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde değişiklik gösterir:

 

 

 

Toplam yatırımcı sayısı için yatırım miktarı

Maksimum oturma izni sayısı (üst düzey çalışan)

300.000’e kadar

0

300.001 – 1.000.000

1

1.000.001 – 3.000.000

2

3.000.001 – 5.000.000

3

5.000.001 – 10.000.000

4

10.000.001- 15.000.000

5

15.000.001 – 20.000.000

6

20.000.001 – 25.000.000

7

25.000.001 – 30.000.000

8

30.000.001 – 40.000.000

9

40.000.000’den fazla

10

 

EĞİTİM AMAÇLI OTURMA İZNİ (4251/2014 sayılı Kanunun 31., 32. ve 36.maddeleri)

 

4251/2014 sayılı Kanunun 33 maddesi uyarınca, Yunanistan sınırları dahilinde bulunan herhangi bir yükseköğretim kurumuna eğitim-öğretim amacıyla kabul edilmiş olan üçüncü ülke vatandaşlarına, bizzat müracat etmeleri ve gerekli olan mülakattan geçmeleri şartı ile, eğitim amaçlı ulusal vize verilmektedir. İlgililerin yetkili Diplomatik veya Konsolosluk Makamına sunmaları gereken belgeler şunlardır:

 

Belgeler

 1. 1) D tipi Vize (Ulusal Vize)

 • İstenilmesi durumunda, eğitim kurumuna kayıt belgesi ile gerekli harçların yatırıldığına dair dekont veya öğrencinin aşağıda belirtilen eğitim kurumlarından birine kabul edildiğine dair yazı,

 • Yükseköğretim Kurumları (Α.Ε.Ι.),

 • Teknoloji Eğitim Enstitüleri (Τ.Ε.Ι.),

 • Yüksek Ruhban Okulu ve Ruhban Okul Birimi,

 • Pedagojik ve Teknolojik Eğitim Yükseköğretim Kurumu- Makine Mühendisleri Eğitimi Yüksek Okulu 1 ,

 • Yunanistan Turizm Organizasyonu (E.O.T.) denetimindeki Turizm Yüksek Okulu,

 • Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (Τ.Ε.Ε.),

 • Yüksek Dans Okulları (Orkestra Sanatı Devlet Okulu (Κ.S.Ο.Τ.) ve Kültür Bakanlığı denetimindeki Özel Dans Okulları)2,

 • Uluslararası Helenik Üniversitesi (İ.H.U.)3 ,

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından yürütülen Yunanca Dili ve Kültürü Eğitim Merkezleri (4251/2014 sayılı Kanunun 33.maddesinin 2.fıkrası).

 • Ortak Bakanlar Kurulu’nun 41712/2014 (B’2285) sayılı kararı uyarınca, öğrencinin eğitim masrafları ile geçim masraflarını karşılamaya yeterli olacak, aylık en az 400 euroluk finansal kaynağa sahip olduğunu teyit eden belgeler. Yeterli geçim kaynakları, banka hesabı, banka havalesi, burslu okuyanlar için burs aldığına dair yazı veya öğrencinin yarı zamanlı işte çalışması durumunda (oturma izninin yenilenmesi esnasında) maaş bordrosu ile kanıtlanır.

 • 18 yaş altında olan öğrenciler için ebeveynlerinin veya velayetine sahip olan ebeveynin muvafakatı .

 • Üçüncü ülke vatandaşlarının katılacağı eğitim programı Yunanca Dilinin yeterli bilgisinin gerektiği durumunda, ilgili eğitim kurumu gerekli kontrolleri yapıp yetkili Yunan Konsolosluğu’na ibraz edilecek belgeyi düzenlemektedir.

 • Dışişleri Bakanlığı’nın F3497.3/ΑΠ24245/2014 (Β΄ 1820) sayılı Kararında belirtilen genel belgeler.

 

 

Α.2) D tipi Vize ile Yunanistan’a giriş sonrasında gerekli olan belgeler:

 • Sigorta poliçesi veya öğrenci sağlık belgesi

 • 400€ miktarında banka teyidi

 • Eğitim kurumu tarafından verilecek Öğrenci Belgesi

 • Kira sözleşmesi- Yunanistan’daki ikâmet adresinin belirtildiği belge

 • Harç

 • Fotoğraf (fotoğrafların ayrıca CD’ye kaydedilmiş şekli)

Eğitim amaçlı oturma izni süresi bir yıldır ve eşit bir süre için uzatılabilir. Üçüncü ülke vatandaşlarına, eğitim-öğretim süresi ile eşzamanlı geçerliliğe sahip olacak oturma izni başvurusunda bulunma imkanı sunulmaktadır. Oturma izninin toplam uzatma süresi, üniversitenin eğitim-öğretim programındaki diploma alımı için gerekli olan toplam dönem sayısı artı dört dönemdir. Yüksek lisans öğrencileri ile doktora adayları için bu süre, toplam eğitim-öğretim dönemi artı toplam dönemlerin yarısı olarak belirlenmiştir.

 

TÜM OTURMA İZİNLERİNE YÖNELİK BİYOMETRİK BİLGİ ALIMI

Göçmen Politikası Bakanlığının 15.02.2017 tarihli 7 sayılı mevzuatına göre, 280/2008 numaralı Mevzuatının değiştirilip, 1030/2002 numaralı Mevzuatının yürürlüğe konmasıyla, elektronik izin verilme prosedürü çerçevesinde biometrik verilerin alımına dair talimatlar yer almaktadır.

Anılan Mevzuata göre, 20 Şubat 2017 Pazartesi gününden itibaren üçüncü ülke vatandaşlarının oturma izinlerinin verilme şekli ikâmetgah yerlerindeki yetkili Yabancılar Dairesi ve Yerel Göçmen Yönetimlerinin “ortak karar merkezi” tarafından değiştirildi. Bilhassa, oturma izinleri pasaporta yapıştırılan yapışkanlı etiket şeklinde olmak yerine artık bağımsız bir evrak olarak, yabancı uyruklu kişinin tüm bilgilerini, istenen biometrik verileri (dijital vesikalık fotoğraf ve iki parmak izi) içeren bir elektronik kart şeklinde olurken aynı zamanda da kişinin tüm bu verilerini depolamak amacıyla kullanılabilecek tam bir frekans devresi(RF Chip) şeklinde olacaktır.

Elektronik oturma izni 4251/2014 sayılı Kanun ve 106/2007 Bakanlar Kurulu Kararnamesinde (Avrupa vatandaşının aile üyeleri) öngörüldüğü gibi ilk başvuru veya yenileme durumundaki tüm üçüncü ülke vatandaşlarına verilecek.20.02.2017 tarihine kadar eski şekil oturma izini alacak olan ya da almış olan tüm üçüncü ülke vatandaşları, pasaportun geçerlilik süresinin bitmesi durumu halinde iznin yenilenmesi/uzatılması ya da yeniden basılması hariç elektronik oturma iznine başvurmaları gerekmemektedir.

Elektronik oturma izni artık bu gerekli bilgilerle basılmaktadır:

 • Kişinin resmi

 • İş piyasasında kişinin izin belgesine dair belge ve oturma iznini çıkarırkenki seri numarası ve dosya numarasına dair belge beyanı

 • Kişinin dijital imzası (12 yaş ve üzeri için)

 • Kişinin doğum tarihi ve doğum yeri, pasaportunda ya da seyahat belgesinde beyan edildiği şekilde (doğum yerinin [ ülke ve şehir ismi] pasaportta bulunmaması durumda, başvuru yapan kişi geldiği ülkenin resmi belgesini tercüme edilmiş ve noter onaylı bir şekilde, doğum yerinin net bir şekilde göstermekle yükümlüdür.)

 • Doğum yerinin kodu

 • Cinsiyet

 • İşbu oturma iznin verilmesini sağlayan yasa kararının beyanına dair belge ve

 • Kişinin bir elinde veya her iki elinde geçici veya kalıcı bir engelinden ötürü, kartın parmak izi içermemesi durumunda parmak izlerinin beyanına dair belge.

 

Biyometrik verilerin alımının mümkün olmaması, başvuru yapan kişinin aşağıdaki gerekleri tam veya kısmi olarak sağlayamamasından ileri gelmektedir: a) parmak izlerinin alımında ya da imza suretinin alımında, doktor tarafından onaylanmış belgenin (tıbbi sebeplerden ötürü, geçici ya da kalıcı eksikliklerden dolayı, her iki elinden de biometrik veri alımının mümkün olmadığı durumlarda) geçici ya da kalıcı eksikliği ispatlaması.

Bağımsız olarak düzenlenen evrak, Yunanistan Polis Merkezi'nin Pasaport Müdürlüğünü tarafından bastırılacaktır. Kartın çıkarılmasının ücreti kart başına 16 evro olarak belirlenmiştir ve elektronik harç şeklinde tahsil edilecektir. Oturma izninin verilme talebinin ret kararı çıkması halinde bu harç geri ödenecektir.

4018/2011 sayılı Kanunun 1. paragrafının 8.fıkrası uyarınca, oturma izninin alımına dair yapılan başvuruda biometrik verilerin değiştirilmesine ve muhafaza edilmesine başvuru yapan kişinin kesinlikle rızası olması gerekmektedir. İlgililerin yazılı olarak bilgilendirilmesi, özellikle biometrik verilerin alımında, zorunlu bir prosedürdür. İlgililerin sebep sunmaksınız birden fazla defa, yetkili makam huzurunda bizzat bulunmaması, başvurunun iptaline neden olmaktadır.

 

Aşağıdaki durumlar ayrı tutulur:

A) ilgili kişinin biometrik verilerin alımı için doğrudan katılımı; ilgili kişinin bizzat huzurda bulunması ve biometrik verilerin alımının mümkün olduğu durumlarda

B)Oturma izni başvurusu yabancının yasal temsilcisi ya da avukatı aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Bu durumda öngörülen tarihler içerisinde vekaletnameye biometrik verilerin alımı daveti eklenir.

C) Bilgi alımın nesnel ve acil sebeplerden ötürü mümkün olmadı durumlarda yeni tebliğin basımı ve birinci iptal prosedürü gerçekleştirilip kesin alım tarihinin belirlenir. Şayet ilgili kişi belirlenen tarihte hazır bulunmazsa (birinci tebliğ olarak farz edilir) sistem tarafından yeni basım süreci gerçekleştirilir (ikinci tebliğin); ilgili kişiye resmi kanallar vasıtasıyla mektubu tüm yasal hak ve yükümlülükleri tebliğ edilerek gönderilir. Şayet bu ikinci tebligat da görmezden gelinirse, ilgili başvuru reddedilir.

 

İlgili kişinin biometrik verilerinin alımı sırasında bulunma tarihi, ilgili başvurunun işleme alınmasından sonra 30 günü aşmaması gerekmektedir.Özellikle yatırımcı durumunda (4251/2014 sayılı Kanunun 20B maddesi uyarınca) başvuran sahibi, başvuru esnasında eğer ülkede dışında ise, biometrik verilerin alınması için randevu tarihi zaman içerisinde belirlenip, başvuranın vekil tayin edilmiş avukatıyla hemfikir olduktan sonra, 30 gün sınırı olmaksızın ülkede bulunduğu zamana verilecektir. Böyle durumlarda makul süre 6 ayken her halükarda biometrik verilerin ilgili şahsın harç onayının bitiminden önce alınmış olması gerekmektedir.

Elektronik oturma izni yüksek güvenlik standartlı bir belge olarak tasarlanıp buna mukabil sahtekarlıktan, hırsızlıktan ve üçüncü şahıslar tarafından kullanılma ya da diğer her türlü değişiklik yapılmasından korunma amaçlı bir sıra güvenlik verileri (gözüken ve gözükmeyen) eklemiştir. Bu nedenle, temel güvenlik unsuru, benzerleri arasında, sahibinin biometrik verilerinin girişi; örneğin iki parmağın parmak izleri (sağ ve sol el işaret parmağı), başvuranın vesikalık fotoğrafı, başvuranın elektronik imzası, tam kapsamlı temas sistemi (bir dizi veri depolama aracı gibi) ve otomatik tanıma noktasından oluşmaktadır.

 

İMZA ÖRNEĞİ

12 yaşından gün almış üçüncü ülke vatandaşlarının, başvuru esnasında imza örneği alınmaktadır. 12 yaşından gün almamış çocuklar, geçici veya kalıcı bir yaralanması olan kişiler ile adli yardım almakta olan şahıslar bu zorunluluktan muaf tutulacaktır. İmza örneğinin verilememesi durumunda, ilgilinin mazeretini içeren bir belge sunması gerekmektedir (parmak izinin alınmasının imkansız olduğu durumlardaki prosedür).

 

FOTOĞRAF

Başvuru sahibi, pasaport fotoğrafı ile aynı özelliklere sahip 4 adet fotoğrafı ibraz etmelidir. Fotoğrafların ayrıca CD’ye kaydedilmiş şekilde de sunulması gerekmektedir.

Fotoğraf özellikleri:

 • Başvuru sahibinin güncel halini göstermelidir (başvuru öncesi, son bir ay içinde çekilmiş olması tavsiye edilir),

 • 4Χ6 cm (çerçevesiz),

 • Filigran veya kabartılı olmayan yüksek kaliteli beyaz renkli fotoğraf kağını üzerinde olmalı veya bu kağıt üzerine basılmalı,

 • Yüksek çözünürlüklü olmalı, üzerinde mürekkep izi olmamalı ve InkJetLaseryazıcılar ile basılmış olmamalıdır.

 

PARMAK İZİ

Parmak izleri, başvuru sahibinin sağ ve sol el işaret parmaklarından alınır. Geçici veya kalıcı imkansızlıklardan ötürü İşaret parmaklarından parmak izi alınamaması durumunda, aşağıdaki sırayla kalan parmakların izi alınır: başparmak, orta veya yüzük parmağı. 6 yaş altı çocuklar, ellerinin biri veya ikisinde geçici (kırık, yanık v.b.) veya kalıcı (ampütasyon, kalıcı zarar v.b.) fiziki engeli bulunanlar (tıbbi rapor ile belgelenmesi gerekmektedir) parmak izi verme zorunluluğundan muaftır. Parmak izi verme imkansızlığının sadece bir elde bulunması durumda parmak izi diğer elden alınır.

Parmak izlerinin alınmasıyla birlikte gerekli olan biyometrik veriler alınmış olur. Bu bilgiler gerçek zamanda, fotoğraf ile imza resminin kalite kontrolü için Göçmen Politikası Bakanlığı’na gönderilir.

Bu verilerden birinin veya her ikisinin birlikte, belgeye eklenmesi veya bastırılabilmesi için gerekli olan standartlara uygun olmaması durumunda, ilgiliye yeni fotoğraf ibraz etmesi veya yeniden imza örneği vermesi için yazılı çağrı belgesi gönderilecektir.

Süreç, oturma izninin ayrı bir belge olarak hamiline teslim edilmesi ile tamamlanır. Oturma izninin uzatılması veya yeniden bastırılması durumunda, eski oturma izni imha edilir.

 

Bülten aboneliği