Satılık - Yatırım, iş 2800 m² Pieria’da

1 000 000 €

800 000 €