Satılık - Yatırım, iş 840 m² Atina’da

2 300 000 €

2 000 000 €