Satılık - Otel 1300 m² Kaymakçalan’da

2 000 000 €