Satılık - Yatırım, iş 550 m² Attiki’de

950 000 €

540 000 €