Satılık - Yatırım, iş 365 m² Atina’da

7 000 000 €