Yunanistan'da Yatırımcı Oturum İzinleri

Yunanistan, Avrupa Birliği, Ekonomik Para Birliği ve NATO'nun tam üyesidir ve 1997'den bu yana Schengen Antlaşmasını onaylamıştır. Yunan pasaportu, ABD, Birleşik Krallık ve İsviçre gibi ülkelerle aynı pozisyonda olup dünyadaki en güçlü pasaportlar arasında 6. sırada yer almaktadır ve 184 farklı ülkeye vizesiz erişim izni sağlamaktadır.

Yunanistan ilk kez 2014 yılında Göç ve Sosyal Entegrasyon Kanunu'nun kabul edilmesiyle yabancı yatırımcılara oturma izni verilmesi olasılığını getirmiştir (K.4251/2014, Resmi Gazete A 80). Başlangıçta, bu ayrıcalık "stratejik yatırımcılara" ve gayrimenkul yatırımcılarına tanınırken, en son değişiklikle (4605/2019 sayılı Kanun) çok çeşitli finansal ve borsa yatırımcılarına genişletilmiştir.

Genel olarak

1. Sürecin modernleşmesi, bürokrasinin ortadan kaldırılması, sadece bir hafta süren ve yatırımcı tarafından Yunanistan'ın herhangi bir yerine sadece bir ziyaret gerektiren bir süreç.

2. Ülkede kalmak konusunda herhangi bir kısıtlama yoktur. Yatırımcı ülkede 0 ile 365 gün arasında kalabilir.

3. Yatırımcının menşe ülkesi makamlarının katılımı yoktur. Hiçbir sertifika talep edilmemektedir ve pratikte daimi ikâmet bulunduğu ülke Makamları asla yatırımcıdan haberdar edilmeyecektir.

4. İkamet yerinin Yunan konsolosluk yetkililerinin katılımı yoktur. Yatırımcı, Yunanistan'a C tipi bir turist vizesi ile gelip başvuruda bulunabilir. (Visa type C)

5. Oturma iznine sahip olduğu için yatırımcının ilave vergi yükümlülüğü yoktur.

6. Devletin sunduğu sağlık ve eğitim kurumlarına ücretsiz erişim.

7. Ana yararlanıcı yatırımcı ile birlikte eşe, 21 yaşına kadar olan çocuklara, yatırımcının ve eşin üst soyuna da verilmektedir.

8. İznin ilk verilişi beş (5) yıl için geçerli olup başlangıçtaki yatırım devam ettiği sürece yenilenebilir.

9. Oturum izninin süresi, Yunan vatandaşlığı alma müddetine eklenmektedir. Üst üste yedi yıl oturum iznine sahip olduktan sonra, yatırımcı ve aile üyeleri vatandaşlığa kabul için başvurabilirler.

 

Özellikle yatırım amaçlı gayrimenkul yoluyla oturma izni verilmesi (asgari yatırım 250.000 Evro)

1. Büyük kar marjları ile gelişen bir pazara yatırım. 2018 yılında, Yunan emlak piyasasında yabancı yatırımlar % 172 artarken, 2019'da daha fazla büyüme beklenmektedir.

2. Diğer Avrupa programlarına kıyasla son derece düşük yatırım. Örneğin, en az 500.000 Evro yatırım ile İspanya ve Portekiz.

3. Hem geleneksel uzun vadeli kiralama ile hem de kısa vadeli kiralama platformları (airbnb, booking) ile kiralanabilir.

4. Yatırımın tanziminde esneklik: Asgari 250.000 Evro tutarı bir veya daha fazla taşınmaz maldan oluşabilirken, iki veya üç yatırımcı 500.000 Evro veya 750.000 Evro değerinde mülk edinebilir ve hepsi ikamet izni alabilir.

5. Taşınmazın mülkiyeti yabancı bir şirket tarafından edinilebilir ve hissedarına oturum izni verilebilir.

6. Hem binanın hem de arazinin yabancı sahibine ve veliahtlarına tam mülkiyeti.

7. Yabancı uyruklu mülk sahiplerine, yerli vatandaşlara kıyasla ilave emlak vergisi verilmemektedir.

8. İşlemlerde tam güvenlik ile Avrupa'nın en eski mülkiyet hukuku sistemi.

Özellikle banka mevduatı yatırımı ile ikamet izni verilmesi (minimum yatırım 400.000 Evro)

1. Kur farkı ve bankacılık sisteminin sabitliği. Sadece dört adet tamamen yeniden yapılandırılmış sistemik bankanın işletilmesi.

2. Yüksek verimli modern bankacılık ürünleri.

3. Diğer Avrupa programlarına kıyasla son derece düşük yatırım. Örneğin, asgari yatırımı 1 milyon Evro ile İspanya ve 2 milyon Evro ile Birleşik Krallık.

4. Herhangi bir ek vergi yükü yoktur. Banka tarafından otomatik olarak tutulan kâr üzerinden

% 15'lik vergi oranı için yatırımcının Yunanistan'da muhasebeci bulundurmasına dahi gerek yoktur.

5. Yatırımcıyı otomatik olarak serbest bırakma; Yunanistan herhangi bir sermaye kontrolüne (capital controls) tabi olmadığı için yatırımcı istediği zaman yatırım tutarı başka bir ülkeye transfer edilebilir.

6. Yatırımların sıfır işletme maliyeti olup noter, komisyoncu, muhasebeci, sermaye vergisi vb.varlığı yoktur.

Bülten aboneliği