Satılık - Yatırım, iş 1080 m² Selanik’te

800 000 €

650 000 €