Satılık - Yatırım, iş 1008 m² Selanik çevresinde

2 500 000 €

1 500 000 €