Yasal destekler

Yasal Destek

Firmamız Yunanistan'da yatırım yapmak isteyenlere geniş bir yelpazede danışmanlık hizmetleri sağlamaktadır. Bu işlemin her aşamasında her alandan deneyimli ortaklarımız yatırım işleminin düzgün ve verimli olarak tamamlanması için danışmanlık hizmeti sunmaya hazırdır. Deneyimli hukuki danışmanlarımız çeşitli alanlarda uzmanlaşmış olup yatırımlar ile ilgili her türlü yasal konuyu ele alabilir. Hukuki danışmanlarımız tam bir hukuki destek sağlamaktadır.

1) Gayrimenkul satın alımı ile Yunanistan'da yatırım yapmak

- Mülkiyet haklarının yasal incelemesi

- Noter senedi hazırlanması sürecinin organizasyonu ve yürütülmesi

- Noter senedinin yetkili makamlarda kaydettirilmesi

- Mülkiyet yönetimi konusunda ileri derecede hukuki destek (örn. kiralama, tadilat, munzam teminat)

2) Her türlü şirket kurulumu

- Şirket türleri hakkında bilgi sağlanması

- tüzük taslağının hazırlanması

- Yetkili mercilerde kayıt yaptırılması

- Şirketin çalışmalarına ilişkin her türlü belgenin hazırlanması

- Yatırım projelerinin hukuki desteği

- Finansal ürünlerinin hukuki desteği

- İhalelere katılım için hukuki destek

- Her türlü şirkete katılım için hukuki destek

3) Hukuki muameleler

- Yunan mahkemelerine verilecek beyanlar

- İddianame hazırlanması ve Yunan mahkemelerinde temsili

- tahkim mahkemesi

- anlaşmazlıkların çözümü

4) Oturma izni alınması

- şart ve koşullar hakkında bilgi

- destekleyici belgelerin toplanması

- belgelerin gönderilmesi, izlenmesi ve oturma izninin alınması

Yatırım prosedürleri için sağlanan hukuki destek ilk adımlardan başlayıp işlemin tamamlanmasına kadar sürmektedir ve sonrasında çalışma faaliyetleri devam ederken, her türlü operasyonel konular ve muhtemel acil durumlarda isteğinize bağlı olarak hukuki destek vermek için emrinizdedir.Bülten aboneliği