Satın alma aşamaları

Yunanistan'da yapılan mülk sözleşmelerinin yasal ilkeleri.

Mülkiyet geçişi ve kaydı, Yunanistan'da tamamen şeffaf, kolayca kontrol edilebilen ve kamuya açık bir prosedürdür. Ülke Ocak 1981 yılından itibaren Avrupa Birliği üyesi olduğundan, hem ulusal, hem de Avrupa yasaları ülkede geçerlidir.

Mülkiyet geçişi taraflarından biri Yunanistan vatandaşı değilse, aşağıdaki eylemler uygulanacaktır.  • Vekaletname Hazırlanması: Bu işlem akredite olmuş bir tercümanın (zorunludur) beraberinde bir Yunan noteri tarafından gerçekleştirilir. Vekaletname, bu belgede adı geçen avukata, yabancının adına işlemde bulunabilme yetkisi verir. Aynı zamanda Ana Mülk Satın Alma Sözleşmesi'nin hazırlanıp uygulanması için avukata verilen yetkileri içerir.

Böylece, alıcı uzun ve karmaşık yasal formaliteler ve prosedürler ile uğraşmak zorunda kalmaz.

  • Müvekkili (alıcı) adına ve onun yerine hareket eden yetkili avukat, müvekkilini Yunanistan'da bir vergi mükellefi olarak kaydettirip adına bir devlet bankasında hesap açar.

  • Yetkili avukat, mülk sicilini mülkiyet geçmişi ve diğer detaylar açısından detaylıca kontrol eder (halihazırdaki ve önceki ipotek bilgileri, takdiyatlar veya diğer ücretler, mülke ait varolan ve geçmişteki sözleşmeler ve anlaşmalar gibi) . Mülkün kontrolünü tamamladıktan sonra bir rapor hazırlar, imzalayıp belgeler ve müstakbel alıcıya teslim eder.

  • Yetkili avukat bir Mülkiyet Geçiş Vergisi beyanı hazırlayıp bölgedeki vergi kurumuna gönderir. Vergi oranı şayet mülkün inşaat tarihi 01.01.2006 öncesinde ise % 3,09, bu tarihten sonra ise %23 oranındadır.

  • Her iki taraf (Satıcı ve Alıcı) Ana Mülk Satın Alma Anlaşması'nı bir noter ve akredite bir çevirmenin huzurunda imzalar. Anlaşma imzalandıktan sonra avukat, mülk satış işleminin ayrılmaz, nihai ve zorunlu aşaması olan Devlet Mülk Siciline kayıt işlemini gerçekleştirir.

  • Ana anlaşma imzalandıktan sonra alıcı, noter onaylı ve Türkçe'ye tercümesi yapılmış belgelerin hepsini, İnşaat izni, Güç Tüketimi Belgesi, Mülk yerleşim planı ve topografik plan ile beraber teslim alır.

Yukarıdaki bilgiler Grekodom Development şirketinin Hukuk Birimi tarafından sağlanmıştır.

Bülten aboneliği